kao sai, lok hor liao~~~

kanasai
wa cin nya bo lat liao..
wa ai tui chu khun liao eh ma~~~
mou tuin tuin cham wa lok hor!
a ne ma beh than tui chu liao?
tiok ak hor liao ci pai..aiyo…
tan che khor peh ma cham?

kim meh wa pun te ai pia qi klang
khi khua wa eh laopo eh ma..
shun bian kua rocket ceramah mar..
mana cai baru lok hor liao..
mian khi khua liao lor..

hai…continue cor kang..
boh hor liao ka u than tui chu.
ta ma de, tiu~~

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.